Newyddion 

Archfarchnad fawr yn Sweden i werthu Cig Oen Cymru

Mar 19 2014

Bydd yr archfarchnad fwyaf yn Ewrop yn cyflwyno amrywiaeth o gynhyrchion Cig Oen Cymru i’w chwsmeriaid yn Sweden.

Pan fydd yr archfarchnad newydd ger y ffin â Norwy yn agor ei drysau ym mis Ebrill, bydd yr holl gig oen ar y silffoedd yn Gig Oen Cymru.

Hwn fydd y tro cyntaf i gynhyrchion Cig Oen Cymru PGI fod ar werth mewn archfarchnad yn Sweden.

Cafwyd archeb am gig ar ôl i gwmni mewnforio o Sweden fod yng Nghymru ar daith fasnach wedi'i threfnu gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Mae disgwyl y bydd dros 150 tunnell fetrig o Gig Oen Cymru'r flwyddyn yn cael ei gyflenwi i'r archfarchnad hon yn unig. Bydd yn cynnwys cynhyrchion manwerthu a chynhyrchion wedi oeri ac wedi'u pacio dan wactod, ynghyd â 1,000 o garcasau cyfan bob chwech neu wyth wythnos i ddiwallu gofynion y Norwyaid yr ochr draw i'r ffin.

“Rydym yn falch dros ben â chanlyniadau cyfarfodydd a digwyddiadau a drefnwyd yn ddiweddar gan HCC," meddai Laura Dodds, Rheolwraig Datblygu'r Farchnad yn HCC. “Ar ôl digwyddiad a drefnwyd yn Stockholm, cafwyd taith fasnach i Gymru a chyfarfod wedyn yn Gothenburg, ac arweiniodd hynny at gytundeb newydd i werthu 300 tunnell fetrig o Gig Oen Cymru yn flynyddol.”

Cafwyd cytundeb arall ar gyfer 4-6 tunnell fetrig y mis o becynnau cynhyrchion Cig Oen Cymru ar gyfer cadwyn archfarchnad arall yn Sweden sydd â hyd at 400 o siopau.

“Agorodd Sgandinafia ei ffiniau i gig coch Cymru am fod gan y cig statws PGI,” meddai Laura Dodds. “Mae'n bwysig cynnal ein perthynas gref â'r gwledydd hyn fel y gallwn barhau i weithio gyda'r cwmniau mewnforio a chyflwyno blas nodedig ac ansawdd rhagorol Cig Oen Cymru i gadwyni archfarchnad eraill yn Sweden.”

Mae statws PGI yn warant o ddilysrwydd, tarddiad hysbys ac ansawdd. Mae hefyd yn golygu taw dim ond cig o ddefaid a gwartheg sydd wedi’u geni a’u magu yng Nghymru ac sydd wedi’u lladd mewn lladd-dai cymeradwy sydd â’r hawl gyfreithiol i gael ei ddisgrifio’n Gig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC