Newyddion 

Cyflwyno Gwobrau a Chig Eidion Cymru i bobl eithriadol

Mar 30 2017

Gweiniwyd Cig Eidion Cymru premiwm i bobl eithriadol Cymru yng Ngwobrau Dewi Sant yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 23 Mawrth).

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol, a gynhelir gan y Prif Weinidog Carwyn Jones yn y Senedd yng Nghaerdydd, yn dathlu llwyddiannau’r Cymry, ac yn arddangos bod ein cenedl yn fywiog, arloesol a hyderus, yn union fel y bwyd a’r ddiod sy’n cael ei gynhyrchu gennym.

Roedd ymladdwyr tân, heddweision, gweithwyr o’r maes iechyd, arwyr o’r byd chwaraeon, cerddorion a beirdd ymysg y bobl eithriadol a gafodd eu cydnabod am eu cyfraniadau a’u llwyddiannau gwerth chweil. Fe wnaethon nhw dderbyn tlws godidog wedi’i gerflunio gan grefftwr o Gymru, a chawsant fwyd gwych a gynhyrchwyd yn amgylchedd naturiol ein gwlad. 

Roedd Hybu Cig Cymru (HCC) yn falch i noddi’r digwyddiad mawreddog a chyflenwi’r prif gynhwysyn ar gyfer y prif gwrs. Mwynhaodd y dorf ffiled o Gig Eidion Cymru wedi’i serio yn y badell gyda hotbot ychen, llysiau gwyrdd, ffondant tatws a saws port.

Mynychodd Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells y digwyddiad ac meddai: “Roedden ni wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o Wobrau Dewi Sant, yr acolâdau mwyaf mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i’w dinasyddion. Roedd hi’n ffantastig i fedru cefnogi pobl eithriadol Cymru oedd yn enillwyr haeddiannol, a darparu Cig Eidion Cymru PGI o safon uchel fel rhan o fwydlen arbennig i’w anrhydeddu.”

Mae Cig Eidion Cymru hefyd yn dangos cefnogaeth ar lawr gwlad ac yn annog yr ymdeimlad o gymuned gyda chystadleuaeth i dimau rygbi iau sy’n ceisio meithrin cenhedlaeth newydd o arwyr cenedlaethol. Yn gyfnewid am lun o’r tîm lleol yn hyfforddi neu’n chwarae’r gêm, cewch gyfle i ennill £1,000 tuag at git rygbi newydd, sesiwn hyfforddi gyda’r cyn-Scarlet Phil John, a barbeciw i bawb ar ei ddiwedd!

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen Facebook Cig Eidion Cymru: www.facebook.com/PGIWelshBeef

Mae mwy o wybodaeth am Wobrau Dewi Sant arlein: http://stdavidawards.org.uk/?skip=1&lang=cy

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC