Newyddion 

‘Gall Cymru gystadlu â’r byd o ran safon’ meddai Cadeirydd HCC

Mar 23 2017

Mewn araith yn nigwyddiad mawr Llywodraeth Cymru ‘Blas Cymru’ yn y Celtic Manor heno (nos Iau 23 Mawrth), bydd cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) Dai Davies yn dweud bod diwydiant bwyd a diod Cymru yn gallu cystadlu ag unrhyw un y byd ar sail safon.

Mae digwyddiad Blas Cymru wedi’i drefnu fel cyfle i wahodd y diwydiant bwyd byd eang i Gymru i brofi’r hyn sydd gan y genedl i’w chynnig, yn amrywio o eitemau ar gyfer marchnadoedd arbenigol i nwyddau sy’n cael eu cynhyrchu ar raddfa fawr ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu eang. Mae HCC yn un o brif noddwyr y swper rhwydweithio yn y digwyddiad, ble bydd cynhyrchwyr bwyd Cymru yn cyfarfod prynwyr o archfarchnadoedd y DU, y sector gwasanaeth bwyd a mewnforwyr o dramor.

Bydd Mr Davies, sy’n ymddeol o’i rôl gyda HCC ddiwedd Mawrth ar ôl chwe blynedd wrth y llyw, yn dweud: “Does dim byd gwell na chroesawu’r byd yma i Gymru. Pan fyddwn ni’n dod â phrynwyr, newyddiadurwyr a chogyddion yma i flasu ein cig oen, eidion a phorc – o rannau eraill o Brydain, Ewrop, y Dwyrain Pell a Gogledd America – mae ein gwlad brydferth yn dweud y cyfan heb i ni orfod yngan gair.

“Mae llwyddiant ein sector allforio cig coch yn adrodd cyfrolau. Mewn cwta ddegawd ers 2003, tyfodd gwerth allforion Cig Oen Cymru o £57 miliwn y flwyddyn i £133 miliwn. Gallwch ddod o hyd i Gig Oen Cymru PGI mewn archfarchnadoedd ac yn y tai bwyta gorau o Lundain i Hong Kong, ac o Dubai i Toronto. Mae’n ffefryn gan gwsmeriaid mewn dwsinau o wledydd dros y byd, ac mae galw amdano o bell ac agos.”

Bydd Mr Davies yn gorffen gan fynd i’r afael â’r newid gwleidyddol ar y gorwel: “Mae ein diwydiant wedi wynebu heriau o’r blaen. Rydym ni wedi gorfod addasu ein hymdrechion. Wrth i ni wynebu newid, y prif beth i’w gofio yw bod marchnad am ansawdd bob amser. Mae Cymru’n genedl sydd â bwyd a diod rhagorol o ran cynaliadwyedd, lles, ac yn bennaf oll, ansawdd. Gall ein cynnyrch fod yn arwydd o grefftwaith a gwerthoedd Cymreig – yn y wlad yma a thramor.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC