Newyddion 

Cig Oen ‘Noeth’ yn Creu Cyffro yn Soho

Feb 20 2017

Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

Erbyn hyn, mae aelod diweddaraf Clwb Cig Oen Cymru Hybu Cig Cymru (HCC) wedi defnyddio dros 150 o garcasau Cig Oen Cymru PGI ers agor ei ddrysau gwta dri mis yn ôl.

O’r cychwyn, bu Cig Oen Cymru PGI yn rhan ganolog o’r fenter, gan ennill lle cyson ar y fwydlen ynghyd â phorc o fridiau prin o foch a chigoedd arbenigol eraill. Dechreuodd y Prif Gogydd Neil Rankin weini bwyd barbeciw ym mwytai Smokehouse a Bad Egg, cyn sefydlu Temper gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr Sam Lee.

Maent yn prynu’r carcasau yn gyfan, yn eu torri ar y safle ac yna’n eu coginio’n araf am oriau o flaen y cwsmeriaid.

“Mae’r cig oen ry’n ni’n ei ddefnyddio mor dda, y cyfan sydd ei angen yw ei weini’n ‘noeth’, ar fara fflat ffres er mwyn i’r cwsmer werthfawrogi’r blas,” meddai George Wood, Prif Sous Chef Temper.

“Mae gennym ni a’n cwsmeriaid hyder yn y Cig Oen Cymru ry’n ni’n ei brynu, a dyna pham mae’n nhw’n dod yn ôl eto. Mae cig oen yn un o’r ffefrynau yma.”

Bydd Temper yn ymuno gyda’i gyflenwraig, Daphne Tilley o gwmni Daphne’s Original Welsh Lamb o Henllan, Sir Ddinbych, mewn eitem arbennig ar raglen Countryfile y BBC fis nesa.

Gellir dod o hyd i restr lawn o fwytai Clwb Cig Oen Cymru HCC yma:  http://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/welsh-lamb/restaurants ac ewch i’r cyfrif Trydar newydd, @WelshLambClub, am y newyddion diweddaraf.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC