Newyddion 

Sioe Deithiol Cig Oen Cymru ar daith ledled Prydain

Aug 18 2015

Caiff sioe deithiol fawr i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar safleoedd archfarchnadoedd allweddol ledled Cymru a Lloegr ei lansio yn ddiweddarach y mis hwn.

Caiff cegin symudol â chogyddion arbenigol ei lleoli mewn meysydd parcio archfarchnadoedd er mwyn rhoi cyfle i siopwyr flasu amrywiaeth o ryseitiau Cig Oen Cymru blasus cyn cael eu hannog i brynu darnau o Gig Oen Cymru yn y siopau.

Bydd y fenter a gynhelir gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymweld â siopau Waitrose, Tesco, Sainsbury’s ac Asda cyn belled â Wrecsam, Exeter a Berkshire o ddiwedd mis Awst tan ddiwedd mis Tachwedd. Bydd y trelar hefyd yn ymweld â Phortmeirion yn ystod Gŵyl Rhif 6 ddechrau mis Medi.

Mae'n cyd-daro ag ymgyrch boster fawr sy'n ymddangos mewn mwy na 150 o leoliadau ledled Prydain yn annog defnyddwyr i brynu Cig Oen Cymru gyda dolenni i ryseitiau ar wefan defnyddwyr HCC – www.eatwelshlambandwelshbeef.com/cy– yn ogystal â'r cyfryngau cymdeithasol. 

"Dyma gam nesaf ein hymgyrch i annog mwy o bobl i ddewis Cig Oen Cymru ar gyfer y bwrdd bwyta," meddai Laura Pickup, Rheolwr Datblygu'r Farchnad HCC.

“Byddwn yn coginio amrywiaeth o ryseitiau Cig Oen Cymru blasus ac yn pwysleisio ei darddiad a'i flas arbennig i siopwyr ledled Cymru a Lloegr.

"Mae'r sioe deithiol ddiweddaraf hon yn dilyn digwyddiadau tebyg a gynhaliwyd dros y ddwy flynedd diwethaf pan wnaethom ymweld ag archfarchnadoedd a lleoliadau twristiaid ym mhob cwr o'r wlad er mwyn lledaenu'r neges am ansawdd Cig Oen Cymru, gan gynnwys y dulliau cynhyrchu glân a gwyrdd a ddefnyddir gan ein ffermwyr, a gwybodaeth am le i'w brynu."

Cynhaliodd HCC ymchwil ymhlith defnyddwyr a wnaeth samplu Cig Oen Cymru yn ystod sioe deithiol flaenorol ac a oedd yn barod i roi eu manylion cyswllt er mwyn cwblhau arolwg dilynol. Canfu'r arolwg hwnnw y canlynol:

  • Dywedodd mwy na 65 y cant eu bod bellach yn bwriadu prynu Cig Oen Cymru yn amlach.
  • Dywedodd 62 y cant bod eu hymwybyddiaeth o fuddiannau maethol cig coch wedi cynyddu o ganlyniad i'r prosiect.
  • Dywedodd 45 y cant y byddent bellach yn ystyried y wlad tarddiad wrth brynu cig coch - cynnydd o 13.5 y cant o gymharu â'r ffigur cychwynnol.

Yn ogystal â'r sioe deithiol, bydd posteri Cig Oen Cymru yn ymddangos ger archfarchnadoedd ledled y wlad o Lundain i Lewes yn ne-ddwyrain Lloegr i Fangor yng ngogledd Cymru. Caiff y posteri hyn eu lleoli ger siopau Morrisons, Waitrose, Tesco, Asda a Sainsbury’s.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC