Newyddion 

Amser yn brin i wneud cais am ‘daith fythgofiadwy’

Jun 13 2016

Dim ond ychydig ddyddiau sy’n weddill i ffermwyr, cigyddion ac eraill o fewn y diwydiant cig coch i wneud cais am yr ysgoloriaeth £3000 blynyddol a gynigir gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Yn ei bedwaredd blwyddyn ar ddeg, mae ysgoloriaeth HCC yn ffordd uchel-ei-barch i bobl o fewn y diwydiant i ymweld â gwledydd eraill, a dysgu gwersi a ellir eu defnyddio i wella’r sector cig coch yng Nghymru.

Mae enillwyr diweddar yr ysgoloriaeth wedi ymweld â gwledydd fel yr Unol Daleithiau, Norwy, Seland Newydd, Awstralia a Ffrainc, ac wedi mynd ymlaen i wneud cyfraniad allweddol i’r diwydiant ar ôl dychwelyd i Gymru.

Huw Williams, sy’n ffermio ger Talyllychau, Sir Gaerfyrddin, oedd un o’r ymgeiswyr llwyddiannus yn 2015-16. “Defnyddiais ysgoloriaeth HCC er mwyn ymweld ag Awstralia a Seland Newydd, i gymharu cost-effeithiolrwydd gwahanol dechnegau o olrhain DNA a thracio EID fel ffyrdd o gofnodi llinach” meddai Huw. Ychwanegodd, “Byddwn yn cynghori unrhywun i feddwl am bwnc sydd o ddiddordeb iddyn nhw, ac i roi cynnig am yr ysgoloriaeth.”

Mae Alan Gardner hefyd yn ysgolor diweddar a fu i Seland Newydd. “Roedd yn daith fythgofiadwy i mi” dywedodd Alan, o Fferm Plas Newydd, Pontblyddyn, Sir Fflint. Pwysleisiodd y gellid dysgu gwersi a’u defnyddio adre; “Roedd fy mhrosiect yn ceisio gweld beth y gallem ni fel ffermwyr defaid Cymreig ei ddysgu gan ein cyfoedion yn Seland Newydd. Ry’n ni angen gweithredu rhai o’r mesurau y mae nhw’n eu defnyddio i gynhyrchu ŵyn mewn ffyrdd mwy cost-effeithiol.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 17, a gellir darganfod gwybodaeth am sut i wneud cais arlein trwy hccmpw.org.uk

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC