Newyddion 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi â chymorth HCC

Feb 26 2014

Bydd cennin Pedr, cennin a'r Ddraig Goch yn amlwg ledled Cymru a thu hwnt ar 1 Mawrth wrth ddathlu dydd ein nawddsant.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi gwneud yn siŵr y bydd gan Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ran amlwg mewn llu o ddigwyddiadau ledled y byd hefyd. 

Caiff dros 350 o Gymry yn Dubai eu hatgoffa am wlad eu tadau wrth iddyn nhw wledda ar Gig Oen Cymru wedi'i gyflenwi gan HCC, yn ystod Dawns Dydd Gŵyl Dewi flynyddol y Gymdeithas Gymraeg yno yn ystod y penwythnos.

Ddydd Mawrth, bydd Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal brecwast bwffe yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Bydd yr ASE Jill Evans yn croesawu aelodau o Gabinet yr UE, ASEau a dirprwyaeth o aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Feirionnydd, a bydd cyfle i drafod a hyrwyddo rhagoriaeth y diwydiant cig coch yng Nghymru â phobl ddylanwadol.

Bydd y dathliadau'n parhau gyda derbyniad arall ym Mrwsel, ar 6 Mawrth. Bryd hynny, bydd rhai o gynhyrchion gorau Cymru, gan gynnwys Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, yn cael eu harddangos i bobl flaenllaw a fydd yn cynnwys swyddogion o Senedd Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd a sefydliadau eraill yn ystod digwyddiad blynyddol wedi'i drefnu gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn annerch y gwahoddedigion a bydd y derbyniad yn  cryfhau'r cysylltiadau â'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Cadeirydd HCC, Dai Davies: “Mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle i hyrwyddo cynnyrch gorau Cymru i'r byd.Mae'n bwysig i ni ddefnyddio digwyddiadau fel hyn i ymffrostio am ein cynnyrch gorau gerbron cynulleidfa ryngwladol, yn enwedig am fod marchnadoedd Ewropeaidd yn bwysig iawn i allforion Cig Oen Cymru.”

Am y ddeuddegfed flwyddyn yn olynol, bydd Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal digwyddiad yn Nhŷ'r Arglwyddi yn Llundain ar 11 Mawrth ar gyfer nifer o Aelodau Seneddol dylanwadol, aelodau o Dŷ'r Arglwyddi a newyddiadurwyr a fydd yn mwynhau Cig Oen Cymru a bwydydd eraill o Gymru.

Daw'r dathliadau i ben pan fydd Cig Eidion Cymru yn cael y prif sylw ar y fwydlen yn ystod cinio cyntaf Gwobrau Dewi Sant yng Nghaerdydd ar 13 Mawrth. Bydd y gwobrau'n dathlu cyflawniadau nodedig pobl yng Nghymru sydd wedi gwneud gwir wahaniaeth i ansawdd bywyd.  Ymhlith y gwahoddedigion, mae'r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gwobrau, beirniaid, noddwyr a phobl haeddiannol eraill.

Ychwanegodd Mr Davies: “Rydym yn falch dros ben y bydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn chwarae rhan bwysig yn nathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar draws y byd. Mae'n bwysig i ni fod pobl o bob math yn cael cyfle i ddarganfod ansawdd a blas rhagorol ein cigoedd, gartref a thramor.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC