Newyddion 

Cysylltu â Dubai i geisio rhoi hwb i allforion Cig Oen Cymru

Dec 15 2015

Ymunodd allforwyr allweddol yn y diwydiant cig coch yng Nghymru â dros hanner cant o brynwyr cig dylanwadol Dubai mewn digwyddiad a drefnwyd gan HCC i hybu allforion Cig Oen Cymru PGI.

“Ein nod oedd gwahodd pobl ddylanwadol o ran prynu cig o’r ansawdd gorau ar gyfer y diwydiant bwyd yn Dubai i flasu Cig Oen Cymru PGI premiwm ac i gwrdd â rhai o'n hallforwyr blaenllaw sydd â diddordeb mawr mewn allforio i'r Dwyrain Canol,” meddai Deanna Leven, Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Datblygu'r Farchnad Allforio.

Cyfarfu busnesau, gan gynnwys gwestai a chyrchfannau gwyliau moethus, cyfanwerthwyr a mân-werthwyr bach, annibynnol a chadwyn, â Llysgennad Prydain, Mr Paul Fox a'i wraig Vicky, a groesawodd y gwesteion yng ngwesty Radission Blu, Deira Creek, Dubai.

Roedd dewiseang o brydau Cig Oen Cymru ar gael i'r gwesteion, gan gynnwys lwynau Cig Oen Cymru wedi’u ffrio a’u gosod ar fara tomato a pherlysiau; Cig Oen Cymru wedi’i lapio’n rholiau gyda saws tsili melys; a phrif gyrsiau o confit ysgwydd Cig Oen Cymru a rag Cig Oen Cymru.

“Cafwyd amryw o drafodaethau addawol yn ystod y noson, ac rydym yn obeithiol ein bod wedi meithrin sawl perthynas busnes da a fydd yn fuddiol i farchnad allforio Cig Oen Cymru yn y dyfodol,” meddai Ms. Leven.

 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC