Newyddion 

Cig Oen Cymru yn creu llwyddiant i Ben-gogyddes y Flwyddyn Gwlad Belg

Sep 30 2016

Mae cogyddes ifanc uchelgeisiol a weinodd Gig Oen Cymru ar fwydlen cinio arbennig wedi ennill gwobr fawreddog yng Ngwlad Belg.

Paratowyd pryd tri chwrs gan Julie Baekelandt, Pen-gogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn 2016, ar gyfer digwyddiad ble derbyniodd y teitl cydnabyddedig. 

Roedd prif gwrs y cinio i nodi ei llwyddiant yn cynnwys ysgwydd Cig Oen Cymru PGI gyda chafiar planhigyn wy, iogwrt, ciwcymbr, mintys, planhigyn wy mewn briwsion bara a thatws.

Fe gyflwynir y teitl bob blwyddyn i ben-cogydd benywaidd sy’n credu’n gryf mewn safon a chreadigrwydd yn y gegin. Roedd Cig Oen Cymru yn gweddu’n berffaith â thema’r sialens eleni, sef ‘Cyferbyniad: cynnyrch clasurol mewn cegin fodern.’

Ar ôl y pryd bwyd, meddai’r Ben-gogyddes newydd, sydd â rhaglen goginio ei hun ar y teledu: “Mae Cig Oen Cymru yn flasus iawn ac yn hynod o amlbwrpas. Roeddwn i eisiau dangos hynny yn fy rysáit. 

“Mae ennill y teitl yn gydnabyddiaeth wych i gogydd benywaidd yng Ngwlad Belg. Bydd hon yn flwyddyn gyffrous. Bydd cyfle i mi ddarganfod cynnyrch premiwm. Mi fydd yn flwyddyn brysur ond fyddai ddim yn cwyno! Dwi wedi gobeithio ennill y wobr hon ers pedair blynedd; dwi’n methu aros i ddechrau ar fy mlwyddyn fel Pen-gogyddes y Flwyddyn!”

Wrth longyfarch yr enillydd, meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Allforio HCC, Deanna Leven: “Derbyniodd Julie nifer fawr o bleidleisiau i ennill y teitl Pen-gogyddes y Flwyddyn a pharhau â’r patrwm o genhedlaeth newydd o gogyddion ifanc a thalentog yng Ngwlad Belg sy’n frwdfrydig dros weithio gyda chynnyrch premiwm, yn cynnwys Cig Oen Cymru.

“Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda hi dros y flwyddyn sydd i ddod wrth iddi fod yn Llysgennad i Gig Oen Cymru yng Ngwlad Belg.”

Roedd Cig Oen Cymru PGI yn un o noddwyr y gystadleuaeth, ac roedd nifer o newyddiadurwyr blaenllaw, ysgrifenwyr a beirniaid bwyd yn bresennol. Roedd y cyhoedd yn cael beirniadu yn ogystal â rheithgor o newyddiadurwyr bwyd proffesiynol.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC