Newyddion 

Sioe deithiol â’r nod o ddiogelu rhag llyngyr

Jul 5 2012

Cynhelir dau ddigwyddiad y mis hwn i helpu ffermwyr i lunio strategaeth i frwydro yn erbyn yr effaith y gall llyngyr ei gael ar eu diadelloedd defaid.

Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnal digwyddiadau yn Llanrwst (11 Gorffennaf)  a’r Trallwng (12 Gorffennaf)  i dynnu sylw at yr effaith andwyol y gall llyngyr  ei gael ar dda byw ac elw.

Gall llyngyr achosi lleihad o hyd at 50 y cant yng nghyfraddau twf ŵyn heb ddangos unrhyw arwyddion clinigol.

Yn ystod y digwyddiadau, bydd yr ymgynghorydd defaid, Lesley Stubbings, a’r arbenigwr milfeddygol ar ddefaid, Chris Lewis, yn canolbwyntio ar:

  • Rheoli llyngyr yn effeithiol
  • Triniaethau newydd
  • Effaith ymwrthedd i foddion lladd llyngyr
  • Dulliau cwarantin effeithiol

Dywedodd Lynfa Davies, Swyddog Datblygu Technoleg HCC: “Gall llyngyr gael effaith ddifrifol ar broffidioldeb busnes.

“Hefyd, mae ymwrthedd yn mynd yn broblem ddifrifol yng Nghymru.  Trwy fynychu’r cyfarfodydd hyn, gall ffermwyr ddysgu rhagor am strategaethau effeithiol i frwydro yn erbyn llyngyr a lleihau ymwrthedd.”


Mae’r digwyddiadau

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC