Bwletin y Farchnad  

Yma, gallwch ddarllen bwletinau misol y farchnad a gynhyrchir gan HCC er mwyn rhoi’r manylion diweddaraf am brisiau a niferoedd da byw i’r diwydiant. Cliciwch ar y dolenni isod i ddewis y flwyddyn berthnasol:

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC