"The Cut" 

Croeso i The CUT— newyddlen rheolaidd i holl aelodau’r Clwb Cigyddion, lladd-dai a phroseswyr, ar ran Hybu Cig Cymru (HCC).

Y pwrpas yw rhoi gwybod i bawb am y datblygiadau diweddara o fewn y diwydiant, a rhannu gwybodaeth am weithgareddau ac ymgyrchoedd HCC.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC