Meincnodi  

Gall ffermwyr ddefnyddio’r cyhoeddiadau yn yr adran hon i’w helpu i gyfrifo’u costau cynhyrchu. I gael y ffigurau costau cynhyrchu ar gyfer y gwahanol fathau o ffermydd yng Nghymru, ewch i dudalen Costau Cynhyrchu.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC