Ysgoloriaethau 

Mae HCC wedi darparu arian ar gyfer aelodau o’r diwydiant cig coch  yng Nghymru er mwyn iddynt allu teithio dramor i ymchwilio i ddulliau ffermio mewn rhannau eraill o’r byd gyda’r nod o fabwysiadu arferion gorau ar gyfer y system ffermio yng Nghymru. Mae adroddiadau gan bob un o ysgolorion da byw HCC i’w gweld isod.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC